بایگانی دسته بندی ها: جستارها

موسیقی در دوره هخامنشی

منابع دربارۀ موسیقی، به ویژه در دوره باستان، اندک است. اما وجود آثاری مانند لوح پنج هزارسالۀ چغامیش (گروه موسیقی شامل چنگ نواز و دو نوازندۀ ساز کوبه‌ای و ساز بادی) نشانگر این است که نوای خوش پیشینه‌ای بس کهن در این سرزمین دارد و آن‌گونه که فردوسی بزرگ در شاهنامه آورده خنیاگری در ایران به میانه دوره جمشید باز می‌گردد که پیرامون ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال پیش است.

ادامه خواندن موسیقی در دوره هخامنشی

نوای خوش (موسیقی) در دوره اشکانیان

پس از سقوط فرمانروایی هخامنشی و اشغال ایران از سوی متجاوزان مقدونی، خنیاگران غیر درباری یا گوسانها نقش مهمی‌در انتقال شفاهی و سینه به سینهٔ موسیقی یا نوای خوش به نسل پسین داشتند. این هنرمندان افزون بر نوای خوش به هنرهای دیگر از جمله نمایش، رقص، تردستی و داستان گویی نیز آشنا بودند. گوسانها هم اکنون نیز در گسترهٔ ایران فرهنگی با نام‌های دیگر شناخته می‌شوند. در آذربایجان و اران (جمهوری آذربایجان) عاشیق، در ترکمنستان اوزان، در خراسان بخشی و در افغانستان و تاجیکستان سازنده نامیده می‌شوند. و هم‌اکنون نیز به خنیاگران حرفه‌ای در ارمنستان گوسن می‌گویند.

ادامه خواندن نوای خوش (موسیقی) در دوره اشکانیان

«باربد» خنیاگر ساسانی

باربد نامدارترین موسیقیدان دوره فرمانروایی ساسانیان است.
او در کنار خنیاگرانی چون: نکیسا، سرکش، بامشاد و رامتین در زمان پادشاهی خسروپرویز در دربار او می‌زیست و به سبب توانایی بسیارش در زمینۀ سروده، نوازندگی و آهنگسازی و خوانندگی از جایگاه ویژه‌ای در نزد خسرو برخوردار بود.

ادامه خواندن «باربد» خنیاگر ساسانی